Certus Broker arrow Ubezpieczenia techniczne (MB, CAR, EAR)

Menu witryny

Ubezpieczenia techniczne (MB, CAR, EAR) Drukuj Poleć znajomemu

Zdj_WspolpracaUbezpieczenie maszyn od uszkodzeń jest kolejnym rozszerzeniem polisy majątkowej aranżowanym dla ja ważniejszego parku maszynowego przedsiębiorstwa. Ze względu na wysoki koszt takiego ubezpieczenia jak i obligatoryjne wymogi zgłoszenia majątku, pokryciem obejmuje się tylko najważniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstwa urządzenia.  
Polisy budowlano montażowe mogą zostać zawarte przez :

 • Zleceniodawcę, inwestora, dewelopera lub
 • Generalnego wykonawcę, firmę zarządzającą projektem lub
 • Każdego z wykonawców na ich część prac – jest to najrzadziej spotykana praktyka ze względu na zagrożenie nieubezpieczenia styku prac.

 

Najczęściej spotykanym standardem światowym jest zawieranie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano montażowych przez Inwestora. Dzieje się tak z bardzo wielu powodów z których najistotniejszymi są :

 • Pewność jednolitego zakresu ubezpieczenia dla wszystkich prac. Scedowanie zawarcia ubezpieczenia na Głównego Wykonawcę lub podwykonawców niesie ogromne ryzyko posiadania wielu polis z różnymi zakresami ubezpieczenia. Polisa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano montażowych posiada standardowy, podstawowy zakres pokrycia ( zawierany na bazie niemieckich warunków tzw. „monachijskich”) z wieloma klauzulami rozszerzającymi warunki. Jest ich ok. 40-stu, z których część rozszerza zakres natomiast część niestety zawęża. Dla osób nie posiadających doświadczenia mogą się one wydać identycznymi.
 • Możliwość aktywnego wpływu na ustalanie warunków ubezpieczenia. Możemy zapisać w umowie możliwie najszerszy zakres ubezpieczenia z maksymalna liczba klauzul ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo pominięcia detali.
 • Uniknięcie luk w ubezpieczeniu. Związane może to być z istnieniem wielu polis dla jednego kontraktu – choćby polis ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Każdy ubezpieczycie w inny sposób definiuje osobę trzecią co w przypadku prac budowlano montażowych może powodować brak odpowiedzialności za szkody. W trakcie realizacji prac występuję wiele podmiotów a co za tym idzie ogromny obszar potencjalnych szkód.
 • Kontrola całkowitych kosztów ubezpieczenia. W przypadku zmiany terminu realizacji, włączenia dodatkowych ryzyk niestety nie mamy wpływu na koszt ubezpieczenia i Zleceniobiorca może lub też nie ( jeśli okaże się, że dodatkowe koszty są zbyt wysokie ) zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie. Umowa o wykonanie usług zawierać będzie zapis o konieczności zawarcia dodatkowych polis ale Wykonawca może ograniczyć zakres pokrycia do minimum.
 • Kontrola wypłaty odszkodowań. Najistotniejszy argument. W przypadku zawarcia ubezpieczenia przez Inwestora wypłata odszkodowania następuje na jego rzecz. W przypadku ubezpieczenia Inwestycji przez Głównego Wykonawcę to on jest beneficjentem i na jego rzecz następuje wypłata odszkodowania – Inwestor może otrzymać odszkodowanie ale na to musi wyrazić zgodę Główny Wykonawca.
 • Wymienione powyżej plusy takiej konstrukcji ubezpieczenia ( Inwestor wykupuje polisę wszystkich ryzyk budowlano montażowych ) są tym bardziej istotne gdyż Inwestor ponosi następujące ryzyko :
 • Obiekty, w których prowadzone są prace są własnością Inwestora i w jego interesie jest posiadanie najlepszego pod względem zakresu pokrycia ubezpieczenia
 • Inwestor płaci zaliczkę na poczet realizacji kontraktu
 • Inwestor płaci raty wraz z postępem prac


Odszkodowanie z polisy wypłacane jest Inwestorowi niezależnie od tego czy szkoda dotyczy przejętego czy też nieprzyjętego przez Inwestora etapu prac. Gdy mamy do czynienia z drugim przypadkiem Inwestor przekazuje odszkodowanie wykonawcy pozwalając mu bezproblemowo usunąć szkodę i kontynuować prace. W trakcie całego procesu inwestycyjnego Inwestor m wpływ na warunki ubezpieczenia i strumień przepływu odszkodowań. To Inwestor decyduje kto i kiedy otrzyma pieniądze na kontynuowanie prac. W przypadku gdy kontrakt ubezpieczany jest przez Głównego Wykonawcę cały proces przepływu odszkodowań jest poza Inwestorem i Inwestor nie ma wpływu na ten proces.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »